I ymuno â ni yn y digwyddiad sydd ar ddod, cofrestrwch neu mewn gofnodwch os gwelwch yn dda. Os ydych wedi mynychu digwyddiad eventbocs o’r blaen gallwch fewngofnodi trwy ddefnyddio’r manylion cyfrif sydd ar gadw gennych eisoes. Fel arall, os mai hwn yw eich ymweliad cyntaf, yna bydd angen i chi greu cyfrif. Mae hyn yn broses syml a gallwch ddilyn y canllawiau sut i wneud hyn trwy edrych ar y fideo isod.

Os ydych angen cymorth pellach i gofrestru eich cyfrif a mewngofnodi, gwyliwch y fideo cyfarwyddyd neu darllenwch y testun cymorth isod os gwelwch yn dda. Ac os ydych yn cael unrhyw anhawster neu os oes gennych gwestiynau, e bostiwch ni yn: eventbocs@cazbah.biz os gwelwch yn dda

 

 

 

 • Cliciwch y botwm 'Cofrestru/Mewngofnodi'.
 • Yna cliciwch y ddolen isod sy'n gofyn i chi 'Fewngofnodi' (gadewch y blychau mewngofnodi yn wag).
 • Ar y sgrin mewngofnodi, cofnodwch y cyfeiriad ebost a ddefnyddiwyd gennych yn wreiddiol i gofrestru. Cliciwch 'Anfon Cod Dilysu'.
 • Byddwch yn derbyn ebost gan Microsoft gyda chod 6 digid – peidiwch ag anghofio edrych yn eich ffolderi sothach/spam hefyd!
 • Cofnodwch y cod 6 digid a chlicio'r botwm 'Dilysu'.
 • Gallwch ddewis cyfrinair yn awr. Rhaid iddo gynnwys priflythyren, rhif a symbol arbennig.
 • Ail gofnodwch y cyfrinair.
 • Cofnodwch eich Enw Cyntaf.
 • Cofnodwch eich Cyfenw.
 • Cliciwch 'Creu'.
 • Ac rydych i mewn!

Os oes gennych unrhyw broblem neu gwestiynau e-bostiwch eventbocs@cazbah.biz os gwelwch yn dda